IOT GOWY SATYLMAK GÖRNÜŞI SILIKON BRA BOLAR

Gysga düşündiriş:

IOT GOWY SATYLMAK GÖRNÜŞI SILIKON BRA BOLAR


 • Önümiň ady:Silikon ýelimleýji bra
 • Material:100% Silikon
 • Reňkler:Deri
 • Ölçegi:A / B / C / D.
 • Hyzmat hyzmaty:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Görünmeýän dizaýn:

  Yzky gaýyşsyz bra, simsiz, berk ýelmeşme, her dürli eşik üçin, esasanam toý köýnegi, oturylyşyk köýnegi, arkasyz köýnek, geýim we berk eşikler arkaly görmek, gelin we gündelik eşik üçin iň oňat saýlaw, rahatlyk we erkinlik döredýär .Simsiz, öz-özüne ýelmeýän bra.

  Goşmaça ululygy bar:

  A kubokdan E käse bar.Uly göwüs aýallary hem owadan köýnekden lezzet alyp bilerler.Brazalara ýapyşanlary saklamak aňsat, gaýtadan ulanylýar we ýuwulýar.Olary ýyly suw bilen ýuwuň, howany gury goýuň, indiki ulanmak üçin ok.Çalt guradyň, çygly ýerden we göni gün şöhlesinden gaça duruň.Çeňňege ýapyşmazdan ozal bedeni arassalaň.

  Nähili ulanmak:

  1.Süpürgiçleri arassalamazdan ozal döşüňizi döşüňize dik goýuň.

  2.Döşüň iki gapdalyndaky ýagdaýy sazlaň.sag tarapa ýapyşmak üçin döşüň iki tarapyna ünsi jemleýär.

  3.Gaty geýýändigiňize göz ýetirmek üçin iki eliňizi döşüňize birnäçe sekunt basyň.

  Hyzmatlarymyz

  Custörite gaplama
  Custöriteleşdirilen reňkler
  ulag

 • Öňki:
 • Indiki: