Döş atlas stikerleri Görünmeýän ýelim emdirýän pastalar

Gysga düşündiriş:

ýumşak atlasdan, derä ýakymly we dem alýan, öz-özüne ýapyşýan, göze görünmeýän emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik örtügi, emzik örtügi, emzik pastalary, egin-eşikli bra, bir gezek ulanmak,

Köpugurly ulanylyşy: bu gaýyşsyz arkasy toý, tans oturylyşygy, tanyşlyk, söwda, dabara, ýygnanyşyk, gutardyş dabarasy we ş.m.Mundan başga-da, köýnek geýýän, arkasyz köýnek, geýimsiz köýnek, toý köýnegi we agşam köýnek geýeniňizde olary ulanyp bilersiňiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Material:70% atlas + 30% akril ýelim

Dizaýn / aýratynlyk:ýumşak atlasdan, derä ýakymly we dem alýan, öz-özüne ýapyşýan, göze görünmeýän emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik örtügi, emzik örtügi, emzik pastalary, egin-eşikli bra, bir gezek ulanmak,

Köpugurly ulanylyşy:bu gaýyşsyz arkasy toý, tans oturylyşygy, tanyşmak, söwda, dabara, ýygnanyşyk, gutardyş dabarasy we ş.m.Mundan başga-da, köýnek geýýän, arkasyz köýnek, geýimsiz köýnek, toý köýnegi we agşam köýnek geýeniňizde olary ulanyp bilersiňiz

Geýmek usuly:
1. Haýwanlaryň ýelmeýän ýüzüniň arassa bolmagy üçin bedeniňizi ýuwuň we guradyň.
2. Döş ýapragynyň arkasyny süpüriň ýa-da ýapraklar gaýtadan ulanylsa, ýelim çalyň.
3. Petapragy döşüň üstünde jemläň we tä ýapyşýança ýeňil basyş ediň.
4. Aýyrmak üçin ýapragy döşden ýuwaşlyk bilen çykaryň.Eger haýsydyr bir ýelim galan bolsa, ony aýyrmak üçin alkogol ýa-da çaga ýagyny ulanyň.
5. Döwülen, zaýalanan ýa-da güne ýakylan deriniň üstünde ulanmaň.
6. Eger düşmekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, gyzgyn suwa düşüň ýa-da hammamda çümdüriň.

Ölçegi:6.5 ýa-da 7.5 sm, gül, tegelek, haç, ýyldyz, ýürek we ş.m. dürli şekiller.Custöriteleşdirilen elýeterli.

Bukja:çyzgy gutusy, plastmassa guty, tekiz guty, kagyz guty, islendik marka markasy kabul ederlikli

Reňk:deri, gara, goňur, kofe we ​​ş.m., ýöriteleşdirilen reňk kabul ederliklidir.

Üpjünçilik:10+ ýyllyk zawodda gönüden-göni lomaý, bäsdeşlik bahasy, yzygiderli işleýän önüm, hil tassyklandy, soňky 10 ýylda jedel ýok, SGS synag hasabaty, ISO hil ulgamy, Sedex audit hasabaty, bir duralga hyzmaty.1-3 gün yzygiderli nusga almak üçin, ýöriteleşdirilen paket nusgasy üçin 3-7 gün, köp sargyt üçin 2-10 gün öňdebaryjy wagt.Customöriteleşdirilen köpçülikleýin sargyt üçin 7-12 günlük wagt

Degişli önümler:mat silikon döş göteriji lenta, mat silikon bra, silikon gel emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik gapagy

Önümçilik kuwwaty:Günde 100,000 jübüt

Hyzmat:surat we wideo üpjün edilip bilner.Şeýle hem, siziň üçin ýöriteleşdirilen bukjany dizaýn edip bileris

Haryt maglumatlary

asdfg (1)
asdfg (2)

Haryt amaly

asdfg (3)
asdfg (4)

  • Öňki:
  • Indiki: