Zawod gezelenji

2012-nji ýylda döredilen “Amazing”, Dongguan şäheriniň Houjie şäherçesinde ýerleşip, 4000 yzygiderli metr meýdany tutýar.Bizde 36 sany awtoulag galyplaýyş maşynlary, 2 sany awtoulag kesiji krowat, 10 sany ýelim maşyn, 12 sany tikin maşyny, 2 sany ýelim peç… .ect bar.Işgärleriň umumy sany 60-dan gowrak halk, günde 20,000 bölek göze görünmeýän bra öndürýär.Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar, ähli zatlar iberilmezden 3 gezek doly barlanýar.ISO, Sedex bar, mata we ýelim üçin SGS synag hasabaty bar.Her ýyl 100-den gowrak täze dizaýn bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň