FASHION GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI BRA

Gysga düşündiriş:

FASHION GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI BRA


 • Önümiň ady:Gaýyşsyz Bra
 • Material:82% neýlon we 18% spandex
 • Reňkler:Gara / ak / deri / çakyr gyzyl
 • Model:AZ-SB01
 • Hyzmat hyzmaty:Mugt nusga
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Görünmeýän dizaýn:

  Yzky geýimsiz bra, simsiz, eşikleriň her görnüşine laýyk gelýär, esasanam toý köýnegi, partiýa köýnegi, arkasyz köýnek, geýim we berk eşikler arkaly görmek, gelin we gündelik eşikler üçin iň oňat saýlaw, rahatlyk we erkinlik döredýär.Simsiz, öz-özüne ýelmeýän.

  Goşmaça ululygy bar:

  A kubokdan E käse bar.Uly göwüs aýallary hem owadan köýnekden lezzet alyp bilerler.Brazalara ýapyşanlary saklamak aňsat, gaýtadan ulanylýar we ýuwulýar.Olary ýyly suw bilen ýuwuň, howany gury goýuň, indiki ulanmak üçin ok.Çalt gury. Çygly ýerden we göni gün şöhlesinden gaça duruň.Geýmezden ozal arassa beden.

  Hyzmatlarymyz

  Custörite gaplama
  Custöriteleşdirilen reňkler
  ulag

 • Öňki:
 • Indiki: