Ro Christmasdestwo emzigi örtügi Öz-özüne ýelmeýän emzik pastiýalary döş stikerleri

Gysga düşündiriş:

Ro Christmasdestwo emzik örtügi, Xmas emzik stikerleri, festiwal pastalary, ýumşak atlasdan ýasalan, täze ýyl emzik örtügi, derä ýakymly we dem alýan, öz-özüne ýapyşýan, göze görünmeýän emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik örtügi, emzik örtügi, emzik pastasy, gaýyşly bra, bir gezek ulanmak,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Material:70% atlas + 30% akril ýelim

Dizaýn / aýratynlyk:Ro Christmasdestwo emzik örtügi, Xmas emzik stikerleri, festiwal pastalary, ýumşak atlasdan ýasalan, täze ýyl emzik örtügi, derä ýakymly we dem alýan, öz-özüne ýapyşýan, göze görünmeýän emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik örtügi, emzik örtügi, emzik pastasy, gaýyşly bra, bir gezek ulanmak,

Geýmek usuly:
1. Emzik örtüginiň ýapyk ýeriniň arassa bolmagy üçin bedeniňizi ýuwuň we guradyň.
2. Arka gorag kagyzyny gabyň
3. Emzigiň döşüni ýapyň we tä ýapyşýança ýeňil basyş ediň.
4. Aýyrmak üçin döşi ýuwaşlyk bilen çykaryň.Eger haýsydyr bir ýelim galan bolsa, ony aýyrmak üçin alkogol ýa-da çaga ýagyny ulanyň.
5. Döwülen, zaýalanan ýa-da güne ýakylan deriniň üstünde ulanmaň.
6. Eger düşmekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, gyzgyn suwa düşüň ýa-da hammamda çümdüriň.

Ölçegi:gar adamlary, gar ýagyşy, Ro Christmasdestwo agajy, ellik, sugun kellesi, süýji we ş.m. dürli görnüşli, ýöriteleşdirilen

Bukja:çyzgy gutusy, plastmassa guty, tekiz guty, kagyz guty, islendik marka markasy kabul ederlikli

Reňk:gyzyl, ýaşyl, gök, altyn we ş.m., ýöriteleşdirilen reňk kabul ederliklidir.

Üpjünçilik:10+ ýyllyk zawodda gönüden-göni lomaý, bäsdeşlik bahasy, yzygiderli işleýän önüm, hil tassyklandy, soňky 10 ýylda jedel ýok, SGS synag hasabaty, ISO hil ulgamy, Sedex audit hasabaty, bir duralga hyzmaty.1-3 gün yzygiderli nusga almak üçin, ýöriteleşdirilen paket nusgasy üçin 3-7 gün, köp sargyt üçin 2-10 gün öňdebaryjy wagt.Customöriteleşdirilen köpçülikleýin sargyt üçin 7-12 günlük wagt

Degişli önümler:mat silikon döş göteriji lenta, mat silikon bra, silikon gel emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik gapagy

Önümçilik kuwwaty:Günde 100,000 jübüt

Hyzmat:surat we wideo üpjün edilip bilner.Şeýle hem, siziň üçin ýöriteleşdirilen bukjany dizaýn edip bileris

Haryt maglumatlary

asdf (1)
asdf (2)
asdf (3)

Haryt amaly

asdf (4)
asdf (5)

  • Öňki:
  • Indiki: