Towşan gulagy gaýtadan ulanylýan ýelimlenýän döş göteriji silikon emzik örtügi

Gysga düşündiriş:

10+ ýyllyk zawodda gönüden-göni lomaý, bäsdeşlik bahasy, yzygiderli işleýän önüm, hil tassyklandy, soňky 10 ýylda jedel ýok, SGS synag hasabaty, ISO hil ulgamy, Sedex audit hasabaty, bir duralga hyzmaty.Adaty nusga üçin 1-3 günlük gurşun wagty, ýöriteleşdirilen paket nusgasy üçin 3-7 gün, köp sargyt üçin 2-10 günlük wagt.Customöriteleşdirilen köpçülikleýin sargyt üçin 7-12 günlük wagt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Material:100% mat silikon, derä ýakymly silikon, A + derejeli silikon

Dizaýn / aýratynlyk:ultra inçe silikon emzik örtügi, çyzykly emzik örtügi ýok, orta galyň, gaty ýelmeşýän, göze görünmeýän, gaýtadan ulanylýan, pes allergiýa, döşüň ýokary galmagy, göze görünmeýän emzik örtügi, towşan gulagy ýokary göteriji emzik örtügi, emzik pastalary, ähli deri reňklerine laýyk, deri arassa , muti reňkler, açyk deri, gara deri ,, ýuwulýan, çydamly emzik örtügi, tebigy görnüş, göze görünmeýän gaýyşly bra, arka ýelmeýän bra, gaýtadan ulanylýan, ýuwulýan

Wagt:halter, egin-eşiksiz agşam eşikleri, arkasyz, mayo, pes eşikler, toý köýnegi, gijeki klub, kokteýl we oturylyşyk köýnekleri üçin ajaýyp

Washuwmak / geýmek / çykarmak / saklamak usuly:el bilen ýyly suw bilen ýuwuň, howany gury saklaň, indiki ulanmak üçin ok.Göni gün şöhlesinden we çygly ýerden gaça duruň, ömrüni wada bermek üçin howany gury ýerde saklaň.Döşüňi geýmezden ozal we soň çygly polotensa bilen ýuw

Ölçegi:10 sm A-dan E käse laýyk gelýär.

Reňk:ýalaňaç, açyk goňur, goňur kofe, krem, ýöriteleşdirilen reňk bar

Bukja:fermuar sumkasy, kagyz guty, PVC halta, islendik ýöriteleşdirilen marka bukjasy kabul ederliklidir

Üpjünçilik:10+ ýyllyk zawodda gönüden-göni lomaý, bäsdeşlik bahasy, yzygiderli işleýän önüm, hil tassyklandy, soňky 10 ýylda jedel ýok, SGS synag hasabaty, ISO hil ulgamy, Sedex audit hasabaty, bir duralga hyzmaty.Adaty nusga üçin 1-3 günlük gurşun wagty, ýöriteleşdirilen paket nusgasy üçin 3-7 gün, köp sargyt üçin 2-10 günlük wagt.Customöriteleşdirilen köpçülikleýin sargyt üçin 7-12 günlük wagt

Degişli önümler:döş göteriji lenta, towşan gulak döş emzigi, silikon döş göteriji emzik örtügi, mat silikon emzik örtügi, silikon gel emzik örtügi, bir gezek ulanylýan emzik gapagy

Önümçilik kuwwaty:Günde 30,000 jübüt

Hyzmat:surat we wideo üpjün edilip bilner.Şeýle hem, siziň üçin ýöriteleşdirilen bukjany dizaýn edip bileris

Haryt maglumatlary

1
2
3

Haryt amaly

4
5

  • Öňki:
  • Indiki: